Пресслэгч

CLAAS Пресслэгч

CLAAS-ын дугуй хэлбэрээр прессслэгч нь сүрэл, дарш, өвс болон олон наст ургамлуудыг пресслэдэг бөгөөд хэрэглэгчийн хэрэглээ шаардлагад нийцэх хэмжээний сонголттой. Маш нягтрал сайтай, хүчин чадалтай, ямар ч ургамлыг богино хугацаанд пресслэдэг нь тариаланчид болон техникийн үйлчилгээ үзүүлдэг хэрэглэгчдийн бүхий л шаардлагыг хангадгаараа тэдний таашаалд нийцдэг. Одоогоор 350.000 ш борлуулагдсан нь үүний нэг баталгаа юм.