AXION 850/820

233 м.х хүртэл болон 35 м.х (CPM системтэй) нэмэгдэл чадал гаргадаг хөдөлгүүртэй AXION 800 трактор нь тун тохиромжтой чадалтай, хангалттай өргөх хүчтэй болохоор хэрэглээний өргөн хүрээнд ашиглагддаг гол техник болжээ. Удирдлагын ухаалаг систем нь хөдөлгүүрийн түлш зарцуулалтыг баталгаатай бага хэмжээнд барьдаг.

Давуу талууд

 • 189 м.х болон 233 м.х чадалтай AXION 820 ба 850 нь ECE R 120 стандартаар хийгдсэн
 • 35 м.х хүртэл нэмэгдэл чадал гаргадаг трактор нь CLAAS POWER MANAGEMENT системтэй
 • Хөдөлгүүрийн бага эргэлтэд 40 км/цаг юмуу 50 км/цагийн хурдтай явна
 • Дөрвөн тулгуурт гүүшин бүхий бүхээгтэй
 • GPS системтэй жолооны удирдлагатай

AXION

Нэгж 850 840 820 810

Хөдөлгүүрийн төрөл

  DPS DPS DPS DPS

Цилиндрийн тоо

   6/TI   6/TI   6/TI   6/TI 

Ажлын эзэлхүүн

см³ 6788 6788 6788 6788

Хөдөлгүүрийн хэвийн эргэлт

эрг/мин 2200 2200 2200 2200

Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (ECE R 24)

кВт/М.х  165/225 151/205  135/183  120/164

Хөдөлгүүрийн хамгийн их хүчин чадал (ECE R 24)

кВт/М.х   169/230 154/210 142/193 129/176

Хөдөлгүүрийн мушгих момент

Нм 1 020 950 895 792

Түлшний савны багтаамж (HEXASHIFT/CMATIC)

л 503 503/377 407/377  407/377

Хөдөлгүүрийн тос солих хугацаа

мот/цаг 500 500 500 500

Хурдны хайрцагны төрөл

  HEXASHIFT/CMATIC HEXASHIFT/CMATIC HEXASHIFT/CMATIC HEXASHIFT/CMATIC

Тракторын хойд тэнхлэг

  Цахилгаан болон гидр холболттой Цахилгаан болон гидро холболттой Цахилгаан болон гидро холболттой Цахилгаан болон гидро холболттой

Хүч дамжуулах анги

  4-н дугуйгаар хөтлөх ба урд тэнхлэгээр чиглүүлнэ 4-н дугуйгаар хөтлөх ба урд тэнхлэгээр чиглүүлнэ 4-н дугуйгаар хөтлөх ба урд тэнхлэгээр чиглүүлнэ 4-н дугуйгаар хөтлөх ба урд тэнхлэгээр чиглүүлнэ

Дифференциал

  Бүх тэнхлэгт цоожилдог Бүх тэнхлэгт цоожилдог Бүх тэнхлэгт цоожилдог Бүх тэнхлэгт цоожилдог

Дугуйны мөр хоорондын зай

 мм 1 996 1 996 1 968 1 968

Гидросистемийн нэгж хугацаан дахь шахалтын хэмжээ (сонголтоор)

л/м 110 (150) 110 (150) 110 (150) 110 (150)

Гидросистемийн хамгийн их даралтын хэмжээ

бар 200 200 200 200

Үндсэн тоноглол:

 • 189 м.х-ээс 233 м.х хүртэл чадалтай загварууд ECE R 24 стандартаар үйлдвэрлэгдсэн
 • Зэрэгцээ жолоодлогын GPS PILOT системтэй
 • HEXASHIFT загварын хурдны хайрцагтай
 • ISOBUS системийн бэлтгэлийн тоноглолтой
 • Хойд урд тэнхлэг хоорондын зай хол, жин масс жигд хуваарилагдсан
 • Эрчим хүчний ханац сайн -33 кг/л.с (45 кг/кВт)
 • Хөдөлгүүрийн бага эргэлтэд 40 км/цаг юмуу 50 км/цагийн хурдтай явна
 • Дөрвөн тулгуурт, механик ажиллагаатай гүүшин дээр байрладаг бүхээгтэй
 • Дугуй хүндрүүлэгч ачааг үйлдвэрээс дагалдуулна
 • Зургаа хүртэл секцтэй гидрохуваарилагчтай бөгөөд үүний хоёр нь шингэний зарцуулга болон цаг хугацааны электрон тохируулгатай

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл