Front Loader

Сайн бодож гаргасан олон шийдэл нь тракторт техникийн үйлчилгээ хийх, ажлын механизмуудыг солих, фронтал ачигчийг угсрах, задлах цагийг хэмнэнэ. Ингэснээр ачих ажилд зарцуулах цаг хугацаа их болсон.

Давуу талууд

 • FL цувралын өөрөө тэгширдэг PCH загварын гидро ажиллагаатай параллелограмм механизм
 • FLC цувралын PCМ загварын механик ажиллагаатай параллелограмм механизм
 • Фронтал ачигч FL40 нь CLAAS ELIOS системд зориулагдсан
 • Хурдан, найдвартай түгжихэд зориулсан FITLOCK системтэй
 • Цахилгааны болон гидросистемийн холболтыг хялбар хийхэд зориулсан MACH системтэй
 • FL, FLC болон FL 40 цувралууд дотроос ELIOS, AXOS болон ARION загваруудад зориулан сонголт хийх боломтой.

FL C Front loader

  FL 120 C (PCM - тай) FL 100 C (PCM - тай) FL 100 C FL 80 C (PCM - тай) FL 80 C FL 60 C (PCM - тай) FL 60 C

Газраас тэнхлэг хүртлэх хамгийн дээд өндөр

м 4,15 4 4 3,85 3,85 3,75 3,75

Хөндлөн байрлалтай үед шанаганы доод хэсгийн хамгийн их өндөр (1)

м 3,9 3,75 3,75 3,6 3,6 3,5 3,5

Босоо байрлалтай үед шанаганы доод хэсгийн хамгийн их өндөр -2

м 3,35 3,2 3,2 3,05 3,05 2,95 2,95

Ухах гүн

м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Хамгийн өндөрт шанагыг өргөх үеийн өнцөг (3)

  55° 55° 55° 55° 55° 55° 55°

Газрын гадаргууд шанагыг буулгах үеийн өнцөг (4)

  47° 47° 47° 47° 47° 47° 47°

Газрын гадаргуугаас дээш өргөх үед үйлчлэх хүндийн хүч

кг 2400 2400 2400 2100 2100 1900 1900

Өргөх хүч үйлчлэх үед тэнхлэгийн төв цэгт үйлчлэх хүндийн хүч

кг 2200 2200 2200 1900 1900 1500 1500

Шанаганы холболтын хүчин чадлын зөвшөөрөгдөх даацын хэмжээ (0.60 метртэй урд сэрээний хувьд)

Газрын түвшинд

кг 1825 1780 1600 1650 1750 1400 1370

Газраас дээш 2м

кг 1825 1780 1550 1650 1650 1400 1200

Газраас дээш 3м

кг 1825 1780 1525 1650 1550 1400 1080

Хамгийн өндөрт

кг 1825 1780 1500 1650 1500 1400 1030

Өргөх хугацаа

сек 6,2 5,4 5,4 4,6 4,6 3,9 3,9

Буулгах хугацаа

сек 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,7 1,7

 

Тракторт угсардаг FRONTLOADER ачигч

 • Бүхээгний дээр байрлах шилэн цонхоор ажиллах орчинг сайн харагдана
 • Дамжуулгын утсыг далд байрлуулсан нь гадаад үзэмжийг сайжруулж улмаар гэмтлээс хамгаална
 • Төхөөөрөмжийн эд ангиудыг зэрэгцэн ажиллуулдаг гидро систем нь удирдахад тохиромжтойгоос гадна бүтээмжтэй, мөн нарийвчлал сайтай ажиллах боломж олгоно
 • Даац сайтай
 • FITLOCK систем нь угсрах, салгах ажлыг хөнгөвчилдөг
 • Цахилгааны болон гидросистемийн холболтыг хялбархан хийж болдог MACH төхөөрөмжтэй
 • AXOS болон ARION загваруудад урд талд угсардаг ачигчийг үйлдвэрээс угсрах боломжтойгоор нийлүүлнэ   
 • МACH 2 систем төхөөрөмжийн гидрийн шланкуудыг гараар хялбархан холбоход тус болно
 • SCS систем нь материалыг шанаганд хутгах юмуу буулгах үед гурав дахь үүргийг зэрэг гүйцэтгэх боломж олгоно
 • Урд талд угсардаг ачигчид нь олон ажлын багажны сонголттой
 • FASTLOCK систем нь цахилгааны болон гидросистемийн холболтыг тусад нь салгахгүйгээр ажлын багажыг салгах, угсрах боломж олгоно
 

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл