GF 400

Далан гаргах  GF 400 маркийн зоруул (фрез)

Том хэмжээний жигд далан гаргахад эгнээ хооронд 75 см-ээс 90 см зайтайгаар 4 эгнээгээр ажиллана

Далан гаргах зориулалттай GF төрлийн зоруул нь хөрсийг эрчимтэй боловсруулж бүхэл шороог бутлана. Ингэж үүссэн сэвсгэр шороогоор далан гаргах ба ингэснээр суулгасан булцуу ургахад саад болдог орчин алга болно. Далан гаргах зориулалттай зоруулыг бага зэрэг өөрчлөн тоноглосноор тариалалтын өмнөх боловсруулалтыг хуучин уламжлалт аргаар  хийхэд ашиглаж болно. Түүнчлэн далан гаргах зориулалттай зоруулыг үр суулгах машинтай хамтатган хөрс боловсруулалтын болон төмс суулгах ажлыг нэг явалтаар хийдэг болгож болно.

 • 165 м.х-ээс 325 м.х хүртэлх чадалтай тракторт зориулсан Т хэлбэрийн редуктор
 • Нэмэлт захиалгаар авч болох хоёр талын дамжуулга
 • Цилиндр редуктороос хөдөлгөөн авдаг хажуугийн дамжуулга
 • Шүд бэхлэх зориулалттай чихнүүдийг гагнасан роторын бүдүүн гол
 • Нийт өргөнөөр нь хөрс боловсруулахад зориулан тоноглоход хэрэглэдэг роторт голыг нэмэлтээр дагуулж болно

Техникийн үзүүлэлт

Хэмжээ

Урт                                                                     2350 мм

Өргөн                                                                 3290 мм

Өндөр                                                                1450мм

Хоосон үеийн жин

2000 кг

Авцын өргөн

Ажлын өргөний хэмжээ

3,05 м

Гаргах эгнээний тоо

4

Эгнээ хоорондын зай

75 cм

Дүүжин систем

Дүүжин системийн доод татуургын төрөл

2 / 3 төрөл/категор.

Дамжуулга

Гаднаас орох эргэлтийн давтамж

1000 эрг/мин

Роторын эргэлтийн давтамж

350 эрг/мин

Хөрс боловсруулах хэсэг

Роторт голын диаметр

710 мм

Роторын шүдний тоо

Далан гаргах үед

64

Нийт өргөнөөр нь ажиллуулахад

56 / 112 / 186

Чулуутай хөрсөнд ажиллуулахад

32

Угсрах тракторт тавигдах шаардлага

Хөдөлгүүрийн чадал  (доод хязгаар)

136 м.х

 

Үндсэн тоноглол

 • Том хаалттай ерөнхий арал
 • Шүд бэхлэх зориулалттай чихнүүдийг гагнасан роторын бүдүүн гол
 • 50 x 120 мм хэмжээтэй, шавалт хийсэн шүднүүд 14 + 16 мм боолтын хамт
 • Зууравчин муфттэй кардан гол, 6 шлицтэй, 1 3/8" төрлийн холбох толгой
 • Нэг талын дамжуулгатай, 165 м.х бүхий тракторт зориулсан редуктор, голын хамт
 • Цилиндр редуктороос хөдөлгөөн авдаг хажуугийн дамжуулга
 • Тулгуур дугуй, өндөр намын байрлал тохируулах механизмын хамт
 • Төвгөр гадаргуутай далан гаргах хэрэгсэл

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл