Gigant

Бүгдэд тохирох ганцхан систем

Гигант 10 болон Гигант 12 загварын нь тээгч суурь нь Лемкений үйлдвэрийн төрөл бүрийн багаж, тоноглолыг байрлуулах боломжтой. Энэхүү хоёр тээврийн суурь нь гурван цэгийн дүүжин систем бүхий гидро-ажиллагаатай хоёр цамхагтай бөгөөд хэрэгцээнээсээ хамаарч Heliodor, Rubin, Smaragd зэрэг техникүүдийн ажлын багаж болон хошууг зүүж болно.

Гелиодор, Рубин, цант борной Смарагд болон тариалалтын өмнөх боловсруулалт хийх зориулалттай хамтатгасан ажиллагаатай техник Систем-Компактор нь тээгч суурь ашиглах үндсэн хэрэгсэл байдаг. Ингэж олон төрлийн зориулалтаар систем болгож хэрэглэснээр машины арал, тоормозны систем, гидро ажиллагаатай жигүүрүүдийг эвхэх хэрэгсэлд зориулсан хөрөнгө оруулалтын зардлыг 2-3 дахин хэмнэнэ. Түүнээс гадна ийм том тээгч суурь ашиглахгүйгээр ажлын хошууны секц, жигүүр хэсгийг дангаар нь жижиг тракторт холбон хэрэглэх боломж бий.

 • Гурван цэгийн дүүжин систем бүхий гидро ажиллагаатай хоёр цамхагтай, мөн салангид секцтэй  болохоор газрын өөг маш сайн дагадаг учир хөрсийг жигд гүнд боловсруулах, түлш хэмнэх нөхцлийг бүрдүүлнэ
 • Гигант тээгч суурийн дугуйнууд ажлын хошуунуудын урд талд байрлах тул боловсруулсан талбайд дугуйны мөр үлдэхгүй
 • Гигант 10 загварын тээгч суурь ямар ч хувилбарын машин багажтай байхдаа тээвэрлэх үеийн 3 метрийн өргөнтэй угсрааг тээврийн байдалд авч явахад бэрхшээлгүй бөгөөд аюулгүй юм.
 • Гигант 12 загварын тээгч суурь талбайн захад болон тээвэрлэх явцад чөлөөтэй, аюулгүй эргэж тойроход зориулсан нэмэгдэл дугуйтай байдаг.

Гелиодор Гигант 10/800

 

Gigant 10/800

Gigant 10/1000

Gigant 10/1200

Ажлын авцын өргөн (см)

800

1.000

1.200

Хос цангийн тоо

64

80

96

Жин (кг)*

4.725

5.355

6.515

Хэрэгцээт чадал  кВт

147 - 235

184 - 294

221 - 353

Хэрэгцээт чадал  м.х

200 - 320

250 - 400

300 - 480

* Жин булгүйгээр

 • Ø 58 мм хэмжээний давхар тэнхлэгт үндсэн брусыг бэхлэх чиргүүлийн гарны гогцоо (сонголтоор Ø 48 мм)
 • 550/45-22.5, 1.070 x 550 мм хэмжээтэй дугуй угсарсан  нэг голтой тэргэнцэр
 • Ø 465 мм хэмжээтэй, шүдэт, хүнхэр цан, хоёр эгнээгээр байрладаг
 • Хоёр талруугаа ажилладаг гидроцилиндр бүхий гурван цэгийн дүүжин холбоос
 • Булгүй
 • Гэрэлтүүлэг байхгүй
 • Тоормос байхгүй

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл