Жигүүр

Усалгааны төхөөрөмж / Жигүүр

 

Доорх давуу талтай болохоор сайн усална:

  Шүрших хошуутай харьцуулахад усыг 20 - 30% хэмнэсэн ариг гамтай усалгаа хийнэ
  Шүрших, эргэлдэх, тоосруулах замаар усыг нарийн горимоор өгнө
  Шүрших хошуу нь 1,4 bar даралт хэрэглэдэг болохоор ажиллуулахад бага даралт шаардана  
  Усыг хөрсөнд ойр зайнаас тархаадаг болохоор эвдрэл элээлт бага гаргана

BEINLICH, Жигүүр R20, R30, R40  Үндсэн тоноглол:

 • R20, R30, R40 Загварын зэврэлтээс хамгаалсан хоолой бүхий жигүүр
 • 3 дугуйт жигүүрийн тэргэнцэр, мөр хоорондын зайг 1,50-2,25 м хязгаарт тохируулах боломжтой, R20 загварын хувьд урдаа чиглүүлэгчтэй
 • Дугуйн гүнийг талбайн хотгор гүдгэртэй уялдуулан өөрчлөх боломжтой
 • NELSON 360˚ загварын даралт тохируулагч, бөмбөлгөн хаалт бүхий бороожуулагч хошуу
 • 15-60 м3/ цаг зарцуулгын хязгаартай төрөл бүрийн бороожуулагч, нарийн ширхэгтэй эсвэл хэвийн цацалтын хуваарилагч 1,4 эсвэл 2,0 барын даралттайг сонгож болно.

Жигүүр R 50-R64 Үндсэн тоноглол:

 • Өөрөө явах дугуйтай дэлгэх жигүүр, зэврэлтээс хамгаалсан хоолой бүхий жигүүр
 • Бүх дугуй нь залууртай 4 дугуйт тэргэнцэр, уян хоолойг бороожуулагчийн дундаас нь холбосон
 • PE холбоос нь Ø 100 мм голчтой ба хурдасгах тусгай төхөөрөмжтэй
 • Өнцгийн тохируулга бүхий давхар лактай эргэх суурьтай
 • NELSON 360˚ Загварын даралт тохируулагч, бөмбөлгөн хаалт бүхий бороожуулагч хошуу
 • Цацруулагч хошуу хоорондын зай 3,50 м