Karat 9

Гуурстай талбайг өнгөц болон гүн боловсруулах ажлыг эрчимтэй гүйцэтгэнэ

Эрчимтэй ажиллагаатай Карат сийрүүлүүр нь анхан шатны өнгөц боловсруулалт хийх юмуу ургац хураасны дараагаар хийгдэх гуурстай талбайн үндсэн боловсруулалт, тэрчлэн гуурсийг хөрстэй хольж хутгах, гуурстай талбайг тариалалтад бэлтгэх зориулалттай.

 • Өнгөц боловсруулалт болон сүрлийг хөрстэй нэлээн гүнд оруулж холих, боловсруулалтын нөхцөл өөрчлөгдөхөд ажлын хошууг солих шинэ шийдлийн ачаар (нэмэлт тоноглолоор захиалж болно) нэмэлт багаж хэрэглэхгүйгээр суман хошууг хурдан хялбар сольж болно.
 • Дүүжин ажиллагаатай Карат сийрүүлүүрийн боловсруулах гүнийг 5-30 см хэмжээнд шатлалтайгаар, ямар нэг тусгай багаж хэрэглэхгүйгээр тохируулж болно. Хагас дүүжин ажиллагаатай Карат нь боловсруулах гүнийг гидрээр тохируулах нь маш хялбар болгодог
 • Боловсруулах гүний хэмжээ өөрчлөгдөхөд техникийн үйлчилгээ шаарддаггүй хүнхэр цан автоматаар байрлалаа олдог
 • Хагас дүүжин хийцтэй Карат сийрүүлүүрийн гидро ажиллагаатай хүчлүүр түүний жинг тракторын хойт тэнхлэг дээр шилжүүлж барьцалдах хүчийг нэмэгдүүлэн түлш зарцуулалтыг багасгадаг
 • Хагас дүүжин хийцийн Каратын эргэх тэнхлэгийн хэсэг арлынхаа дотор талд байрладаг учир ажлын угсраа үед богино зайд эргэх чадвартай байдаг
 • Хэт ачаалалаас хамгаалах нэмэлт автомат хамгаалалт нь (нэмэлт тоноглолоор захиалж болно) ажлын хошуунд таарсан саад тотгорыг давах бүрэн боломжтой. 

Карат 9 дүүжин, гидрээр эвхэгддэг загвар

Загвар

9/400 K(U)

9/500 K(U)

Ажлын авцын өргөн (см)

400

500

Ажлын хошуу / Хос цангийн тоо

14/ 4

17/ 5

Жин (тасардаг хамгаалагч боолттой ) (кг)*

1.665

1.855

Жин (хэт ачааллаас хамгаалах нэмэлт автомат хамгаалалттай) (кг)*

2.125

2.465

Хэрэгцээт чадал  кВт

103 - 147

129 - 184

Хэрэгцээт чадал  м.х

140 - 200

175 - 250

* Жин булгүйгээр

 

Карат 9 хагас дүүжин, гидрээр эвхэгддэг загвар

Загвар

9/400 K(U)A

9/500 K(U)A

9/600 K(U)A

9/700 K(U)A

Ажлын авцын өргөн (см)

400

500

600

700

Ажлын хошуу / Хос цангийн тоо

14/ 4 + 1 St.

18/ 6

21/ 7

25/ 8

Жин (тасардаг хамгаалагч боолттой ) (кг)*

3.747

4.157

4.557

5.067

Жин (хэт ачааллаас хамгаалах нэмэлт автомат хамгаалалттай) (кг)*

4.167

4.697

5.177

5.567

Хэрэгцээт чадал  кВт

103 - 176

129 - 221

154 - 265

180 - 309

Хэрэгцээт чадал м.х

140 - 240

175 - 300

210 - 360

245 - 420

* Жин булгүйгээр

Karat 9KA сийрүүлүүрийн үндсэн тоноглол:

 • Нийлмэл хийцтэй хагас дүүжин систем
 • 16.0/70-20, 1.070 x 550 мм хэмжээтэй дугуй угсарсан  нэг голтой тэргэнцэр
 • 3 төрлийн  (сонголтоор 4N=L3 Z4 төрөл) дүүжин системийн гол
 • Хамгаалалтын тасардаг боолттой, U хэлбэрийн хөдөлгөөнгүй тулгууртай хувилбарт хэт ачаалалаас хамгаалах нэмэлт автомат хамгаалалттай
 • KL 10P (100 мм өргөн) загварын уртасгагчтай, давхарлага хийсэн K 12 P (120 мм өргөн) загварын цүүцэн хутга
 • Шанааны чиглүүлэгч далавч
 • 80 см өндөртэй арал
 • 11.5/80-15.3, 845 x 290 мм загварын гидро тохируулгатай тулгуур дугуй
 • Хамгаалалтын тасардаг боолттой хүнхэр цан
 • Гидро ажиллагаатай тээврийн байдалд бэхлэх түгжээ
 • Боловсруулах гүн өөрчлөх гидро механизм
 • Зүтгэх хүчний гидро хүчлүүр
 • Үндсэн тулгуур
 • Булгүй
 • Гэрэлтүүлэг байхгүй
 • Тоормосгүй

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл