Kristall

Энгийн хийцтэй атлаа ажлын чанар өндөр

Гуурстай талбай боловсруулахад зориулсан Кристалл загварын сийрүүлүүр хоёр эгнээ ажлын хошуутай шилдэг машинуудын давуу талыг шингээснээс гадна гурав юмуу дөрвөн эгнээгээр байрласан ажлын хошуутай машинуудын давуу талыг өөртөө агуулсан байдаг учраас гуурстай талбай боловсруулахад ажлын зохих чанарыг хангана.

 • Лемкений үйлдвэрийн шинэ загвар болох 47 см өргөнтэй «Три-Микс» суман хошуу нь өөр дээрээ тахийлгасан чиглүүлэгч далавч бүхий хийцтэй бөгөөд урьд өмнө нь хэрэглэгдэж байсан суман хошууны хэлбэртэй харьцуулахад хөрсний холилт эрчимтэй явагддагаараа цоо шинэ юм
 • Богинохон, энгийн хийцтэй арал нь олон эгнээгээр байрласан хошуутай бусад сийрүүлүүрүүдийг бодвол гүний тохируулга сайн хийгдэх боломжтой
 • Жин хөнгөнтэй  бага хүч шаардагдах тул 6 м хүрсэн авцын өргөнтэй байхад түүнийг дүүжин хэлбэрээр тракторт угсарч болно
 • Хагас дүүжин загвар нь хагас дүүжин системтэй байх ба түүнийг Солитейр загварын хийн үрлүүртэй хамтатган ажиллуулж болно
 • Ажлын хошуу болон тэгшлэхэд зориулсан хүнхэр цан зэрэг нь ажлын үед гацаж хахахгүйгээр ажиллах боломжтой ба шорооны <<хамар>> үүсэх явдал гарахгүй
 • Ажлын гүн өөрчлөгдөхөд хүнхэр цан нь боловсруулалтын гүнд автоматаар өөрөө зохицож ажиллана
 • Кристал сийрүүлүүр хөнгөн хөрстэй талбай боловсруулах үедээ DuoMix загварын шулуун далавчтай хошуутай ажиллаж болдог
 • Хэрэглэгчийн захиалгаар Кристалл сийрүүлүүрийг багаж хэрэглэхгүйгээр ажлын хошууг нь хурдан сольж болох шинэ шийдлийн  системтэй нийлүүлж болно.

Кристалл 9 дүүжин, гидрээр эвхэгддэг загвар

Загвар

9/400 K(U)

9/500 K(U)

9/600 K(U)

Ажлын авцын өргөн (см)

400

500

600

Ажлын хошуу / Хос цангийн тоо

9/ 4

11/ 5

13/ 6

Жин (тасардаг хамгаалагч боолттой ) (кг)*

1.445

1.543

1.861

Жин (хэт ачааллаас хамгаалах нэмэлт автомат хамгаалалттай) (кг)*

1.776

1.901

2.328

Хэрэгцээт чадал  кВт

88 - 132

110 - 165

132 - 199

Хэрэгцээт чадал  м.х

120 - 180

150 - 225

180 - 270

* Жин булгүйгээр

 

Кристалл 9 хагас дүүжин, гидрээр эвхэгддэг загвар

Загвар

9/400 K(U)A

9/500 K(U)A

9/600 K(U)A

Ажлын авцын өргөн (см)

400

500

600

Ажлын хошуу / Хос цангийн тоо

9/ 4

11/ 5

13/ 6

Жин (тасардаг хамгаалагч боолттой)  (кг)*

3.030

3.128

3.446

Жин (хэт ачааллаас хамгаалах нэмэлт автомат хамгаалалттай) (кг)*

3.361

3.486

3.913

Хэрэгцээт чадал  кВт

88 - 132

110 - 165

132 - 199

Хэрэгцээт чадал  м.х

120 - 180

150 - 225

180 - 270

* Жин булгүйгээр

 

 

 

Kristall 9 KA сийрүүлүүрийн үндсэн тоноглол:

 • Тээвэрлэхэд зориулсан хагас дүүжин систем
 • 16.0/70-20, 1.070 x 418 мм хэмжээтэй дугуй угсарсан  нэг голтой тэргэнцэр
 • 3 төрлийн  (сонголтоор 3N=L2 Z3 юмуу 4N=L3 Z4 төрөл) дүүжин системийн гол
 • Хамгаалалтын тасардаг боолттой, U хэлбэрийн хөдөлгөөнгүй тулгууртай хувилбарт хэт ачаалалаас хамгаалах нэмэгдэл автомат хамгаалалттай
 • “Тri-Мix” хэлбэртэй нэмэгдэл чиглүүлэгч далавч бүхий давхар хайлшаар бүрсэн ажлын хошуу
 • KL 10 (100 мм өргөн) загварын уртасгагчтай, зузаалга хийсэн, K 12 P (120 мм өргөн) загварын цүүцэн хутга
 • Шанааны чиглүүлэгч далавч
 • 80 см өндөртэй арал
 • 10.0/80-12, 710х264 мм хэмжээтэй тулгуур дугуй
 • Тасардаг хамгаалагч боолттой хүнхэр цан
 • Гидро ажиллагаатай тээврийн байдалд бэхлэх түгжээ
 • Булгүй
 • Гэрэлтүүлэг байхгүй
 • Тоормосгүй

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл