Quadrant 2100

Бат бөх чанар, найдвартай ажиллагаа

Та ROLLANT системийг ашигласнаар өвсний гурил, сүрэл, өвсийг хамгийн үр ашигтай бэлдэж чадна. Хуйлж боосон тэжээлийг жигд зөв хэлбэртэй болгож найдвартай боосноор хадгалах, тээвэрлэх үед  чанарыг хадгална.

  • Дөрвөлжилж боосон өвс, тэжээлийн хэмжээ 0.80 х 0.50 м
  • Боох утсанд гарсан алдааг заагч болон цэвэрлэгчтэй 4 ширхэг өндөр бүтээмжтэй зангидах аппарат
  • Өндөр нягтралтай шахах зориулалттай 25 шилжилт хийдэг бүлүүр
  • PICKUP хамагчийн идэвхитэй хамгаалах хэрэгсэл болон баригч
  • Техникийн үйлчилгээ шаарддаггүй дамжуулга, холбох муфт

QUADRANT

Нэгж 2100 RF  2100 RC

Хүч сунгах голоос эргэлт авах хурд

эрг/мин 1000

Шаардагдах хүчин чадал

кВт/м.х 81/110 

Гидро оролт

  Стандарт

Гидро холболт

   Дан холболт 2 ба нээлттэй буцах шугам 1 

Авцын өргөн

 

Өргөн

м 2,1

DIN-н тууш өргөн

м 1,9

Даралттай хошууны тоо

  4

Дугуйн өнхрөх чиглэлийг хэлбэлзүүлэгч

  Стандарт

Хүчний тэжээлийн систем (PFS)

  Стандарт

Тэжээлийг хадах

 

Ротор

  ROTO FEED  ROTO CUT

Хутгануудын тоо

  Байхгүй 16

Зай үлдээдтийг хаах хутга

  Байхгүй Сонголтоор

Бүлгээр нь сольдог хутга

  Байхгүй 16, 8, 8, 0

Үе гаргач ир

  3 Стандарт

Боох корпус

 

Чигжих ажиллагаа

эрг/мин 51

Савлах үеийн даралтын хамгийн их хэмжээ

бар 150

Шахалтын хэмжээг мэдрэх мэдрэгч

  Сонголтоор

Чийг мэдрэгч

  Сонголтоор

Боох корпусны хэмжээ

 

Урт

мм 3

Өргөн

мм 0,8

Өндөр

мм 0,7

Боолтын өргөн

мм 0.50 – 2.50

Үйл ажиллагаа

 

Дамжуулах механизм II

  Стандарт

ISOBUS кабель

  Сонголтоор

Автомат тосолгооны төв

  Стандарт

Боох ба уях

 

Зангилаа гаргагч машин тоо

  4

Хайрцаглаж ороох, дамарлаж ороох тоо

  24 x 11.0 kg

TURBO СЭНС зангилааг цэвэрлэх

  Стандарт

Боож талбай дээр нь унагаах

 

Механикаар нугалж ороож доошоо унагаах

  Стандарт

Гидравликаар нугалж ороож доошоо унагаах

  Стандарт Сонголтоор

Хэмжээ болон жин

 

Өргөн

м 2.34 – 2.47

Өндөр

м 2.52 – 2.59

Тээвэрлэлийн нийт урт

м 7,74

Ажиллах хэсгийн урт

м    

Жин (цуваа тэнхлэг)

кг 6610 6230

Тэнхлэг

     

Дан тэнхлэг 600/50 R 22.5

  Стандарт

Цуваа тэнхлэг 520/50 R 17

  Стандарт

QUADRANT

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл