RH 12 - 16

Хүлээн авч ялгах  RH 12 E / RH 16 E / RH 16 маркийн бункер

6 м³ хүртэл багтаамжтай, шороо зайлуулж, төмсийг ялгана

Төмс хүлээн авч ялгах Е төрлийн найдвартай ажиллагаатай бункер нь чанартай, үнэ хямд төсрөөс гадна төмсийг гэмтээхгүйгээр өндөр бүтээмжтэй ажилладаг, амьдрал дээр шалгагдсан олон олон шинэлэг шийдлүүдтэй

 • Төмс хүлээн авахад илүү тохиромжтой
 • Зөөлөн ёроолтой болохоор төмсөнд гэмтэл учруулахгүй
 • Бункерын ёроолын транспортерын шилжилтийн хурдыг шатлалгүй өөрчилдөг болохоор төмсний урсгалыг илүү зохимжтой байлгаж чаддаг
 • Бункерын ёроолоос төмсийг дээш нь полиуретин материалаар хийсэн мушгиа өнхрөгнүүдрүү гэмтээлгүй дамжуулна
 • Төмсөнд байгаа шороог полиуретин материалаар хийсэн мушгиа өнхрөгөн бул ялгана
 • Хоёр хэсэг болж ажилладаг ялгах өнхрөгөн булнуудын (1, 3, 5 болон 2,4,6 ) эргэлтийн давтамжийг тусад нь шатлалгүйгээр өөрчилж болдог
 • Полиуретин материалаар хийсэн мушгиа өнхрөгөн булнуудын хоорондох завсарын хэмжээ болон хазгайг шатлалгүйгээр тохируулан ялгаж байгаа материалын хэмжээнд тааруулна
 • Техникийн үйлчилгээ шаарддаггүй, шууд ажиллагаатай дамжуулгатай
 • Гар удирдлагатай клапануудаар ажилагааг удирдахад хялбар

Техникийн үзүүлэлт

 

RH 12-40E

RH 16-40E

Төмс хүлээн авах, ялгах төхөөрөмж

Бункерын өндрийн хэмжээ, хамгийн бага

850 мм

Бункерын өндрийн хэмжээ, хамгийн их

1000 мм

Амсрын өргөн

2900 мм

Бункерын ёроолын өргөн

1400 мм

Бункерын урт

4000 мм

Бункерын ёроолын транспортерын шилжих хурд

0,5 – 5 м/мин

Төмс юүлэх жижиг цорготой хамтатгасан эзлэхүүн (стандарт)

4 м³

Төмс юүлэх том цорготой хамтатгасан эзлэхүүн (сонголт)

6 м³

Шороо зайлуулах, ялгах

Тавцангийн өргөн

1200 мм

1600 мм

Өнхрөгөн булны тоо

6

Өнхрөгөн булнуудын хоорондох завсарын хэмжээ

5 - 55 мм

Шуудайлуулах, ялгах  транспортер

Шороо зайлуулах транспортерын өргөн (сонголтоор)

650 мм

-

Шороо зайлуулах транспортерын өргөн

-

650 мм

Ялгасан төмс шуудайлуулах транспортер (Опция)

-

650 мм

Шуудайлуулах транспортерын  урт

-

3000 мм

Шороо зайлуулах транспортерын урт (сонголтоор)

2000 mm

-

Цахилгаан хангамж

Хүчдэл

400

Үелзэл

50 Hz

Чадал

7,5 м.х

-

Шороо зайлуулах транспортерын чадал (стандарт)

-

7,5 м.х

Шороо зайлуулах, ялгасан төмс шуудайлуулах транспортерын чадал (сонголтоор)

-

10 м.х

 • 15 мм хэмжээтэй хамагч элементтэй резинэн ёроол
 • Хашлагын резинэн өндөрлөгийн өндрийг тохируулж болно
 • Гар удирдлагааар шилжих хурдыг нь өөрчилж болдог ёроолын транспортер
 • Полиуретин материалаар хийсэн мушгиа өнхрөгнүүд бүхий  С6 загварын шороо зайлуулах төхөөрөмж
 • Шороо зайлуулах төхөөрөмжийн шилжих хурд болон налууг өөрчлөх гар тохируулгын механизм
 • Полиуретин материалаар хийсэн мушгиа өнхрөгнүүдийн эргэлтийг гар удирдлагаар шатлалгүй өөрчилнө
 • Полиуретин материалаар хийсэн мушгиа өнхрөгнүүдийн эргэлтийг бууруулах тохируулгатай
 • Ялгасан төмсний урсгалыг чиглүүлэх тосгуурууд 

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл