Rubin 9

Өнгөцхөн, хурдан, эрчимтэй боловсруулна

Жижиг цант дискэн борной Рубин 9 нь хүнд нөхцөлд ч органик массыг хөрстэй эрчимтэй ба жигд холих ажиллагааг 12 см хүртэл гүнд хийхдээ хөрсний чийгийг хамгийн бага хэмжээгээр ууршуулдаг. Тийм болохоор Рубин борной нь өнгөц боловсруулалт хийх, энэ үедээ гуурстай талбайг өндөр хурдтай элдэншүүлэхэд илүү тохирдог.

 • Өндөр зэгсгэр хийцтэй арал нь талбайд ургамлын үлдэгдэл ихтэй үед ч саадгүй ажиллах нөхцлийг хангана
 • 620 мм диаметртэй, 6 мм зузаан хэмжээтэй, шүдэт, хүнхэр цан  үйлчилгээ шаарддаггүй, аксиал хийцийн үрлэн холхивч дээр суух ба ингэснээрээ ажлыг чанартай гүйцэтгэх, удаан эдэлгээтэй байх үндэс болно.
 • Хүнхэр цангийн бэхэлгээний тулгуур болох  иш нь бат бөх сууринд бэхлэгдсэн бөгөөд мушгимал пүршин хамгаалагчаар хэт ачаалалаас хамгаалагдсан болохоор хүнд хөрсөнд ч машины найдвартай ажиллагааг хангана
 • Борнойн секц бүрийн ард цан бүрийн харалдаа байрлах савхан шүдэт борной  цангаар хаягдсан хөрсний урсгалын жигд байдлыг тохируулж байдаг. Ялангуяа комбайн хураалтын үед явсан хөндөлгөөний чиглэлд диагональ байдлаар явах үед сүрлийг жигд тараадаг
 • 4-6 метрийн өргөнтэй Рубин тээвэрлэхэд зориулагдсан төхөөрөмжтэй юмуу эсвэл үрэлгээний үед Лемкен үйлдвэрийн Солитейр үрлүүртэй нийлж хамтатгасан ажиллагаатай машин болгоход зориулсан хагас дүүжин системтэй нийлүүлэгдэх боломжтой.

Rubin 9 дүүжин, гидрээр эвхэгддэг загвар

Загвар

9/400 KU

9/450 KU

9/500 KU

9/600 KU

Ажлын авцын өргөн (см)

400

450

500

600

Хос цангийн тоо

32

36

40

48

Жин (кг)*

2.890

3.111

3.331

3.785

Хэрэгцээт чадал  кВт

103 - 147

115 - 165

129 - 184

154 - 221

Хэрэгцээт чадал  м.х

140 - 200

157 - 225

175 - 250

210 - 300

* Жин булгүйгээр

 

Rubin 9 хагас дүүжин, гидрээр эвхэгддэг загвар

Загвар

9/400 KUA

9/450 KUA

9/500 KUA

9/600 KUA

Ажлын авцын өргөн (см)

400

450

500

600

Хос цангийн тоо

32

36

40

48

Жин (кг)*

3.652

3.961

4.241

4.921

Хэрэгцээт чадал  кВт

103 - 147

115 - 165

129 - 184

154 - 221

Хэрэгцээт чадал  м.х

140 - 200

157 - 225

175 - 250

210 - 300

* Жин булгүйгээр

 

Rubin Gigant

Загвар

Rubin Gigant 10 S/800

Rubin Gigant 12 S/1000

Rubin Gigant 12 S/1200

Ажлын авцын өргөн (см)

800

1.000

1.200

Хос цангийн тоо

64

80

96

Жин (кг)*

7.021

10.995

12.445

Хэрэгцээт чадал  кВт

206 - 294

257 - 368

309 - 441

Хэрэгцээт чадал  м.х

280 - 400

350 - 500

420 - 600

 

* Жин булгүйгээр

Rubin 9KUA борнойн үндсэн тоноглол:

 • Тээвэрлэхэд зориулсан чиргүүлийн төхөөрөмж
 • 16.0/70-20, 1.070 x 418 мм хэмжээтэй дугуй угсарсан нэг голтой тэргэнцэр
 • 3 төрлийн  (сонголтоор 3N=L2 Z3 юмуу 4N=L3 Z4 төрөл) дүүжин системийн гол
 • 80 см өндөртэй арал
 • 2 давхар савхан шүдэт борной
 • 620 мм диаметртэй, 6 мм зузаан хэмжээтэй, шүдэт, хүнхэр цан хэт ачаалалаас хамгаалах автоматын хамт
 • Гидро ажиллагаатай тээврийн байдалд бэхлэх түгжээ
 • Булгүй
 • Гэрэлтүүлэг байхгүй
 • Тоормос байхгүй

1. Файл татах Англи хэл

2. Файл татах Орос хэл