Трактор

CLAAS Тракторууд

CLAAS нь маш богино хугацаанд тракторын чухал үйлдвэрлэгч болохоо харуулж чадсан. Нийтдээ 5 төрлийн, 38 моделлийн 72 м.х – 524 м.х бүхий тракторуудыг өргөн сонголттойгоор үйлдвэрлэсээр ирсэн.

ELIOS           –      72 м.х - 88 м.х

NEXOS         –      72 м.х - 101 м.х

AXOS            –      75 м.х - 102 м.х

ARION          –      95 м.х - 184 м.х

AXION          –      170 м.х - 410 м.х

XERION        –      364 м.х - 524 м.х